Kategórie

BROS-repelent proti komárom 50ml/pro deti

Repelent proti komárom určený pre deti. Objem balenia je 50 ml.kúpiťna Pěstík.cz

Viac informácií

Bros prípravok proti komárom 50 ml pre dětiChrání pred uštipnutím komármi. Pre deti od 1 roka. Návod na použitie: Zo vzdialenosti 15 cm aplikujte tenkú vrstvu prípravku na nechránené časti pokožky, na ktorých môže dôjsť ku uštipnutie. V prípade potreby postup opakujte. Prípravok je možné použiť aj u detí starších ako 1 roku.Bezpečnostní upozornenie: Len na vonkajšie použitie. Vyhnite sa kontaktu s očami a sliznicami. Neaplikujte na poškodenú alebo podráždenú pokožku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Veľmi horľavý. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte styku s očami. Zneškodnite tento materiál a jeho obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady.První pomoc: Pri zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Alergie alebo otrava: Vyhľadajte lekársku pomoc. Pri nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch, zaistite teplo a pokoj. V prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou: Zasiahnutú pokožku dôkladne umyte mydlom a vodou. V prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití: Vypláchnite ústa vodou. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Postihnutému v bezvedomí nepodávajte nič ústami a nevyvolávajte zvracanie. Účinná látka: IR3535 (N-acetyl-N-butyl-beta-alanín etyl ester) 10 g/100 g (10%).

Velkoobchod

sleva 5/10%

sleva 10/15%

sleva 15/20%

sleva 20/25%

sleva 25/30%


Registrujte se a poté požádejte o aktivaci vašeho účtu na

velkoobchod@pestovani.in

youtube pěstování.infacebooktwitter účetgoogle plus pěstování

© Pěstovaní.in 2013, email.: moderni (zavinac) pestovani.in, RSS: RSS kanál Growshop potřeby