Semena rostlin

BROS-proti mravencům a lezoucímu hmyzu 500ml

Tekutý přípravek proti mravencům a lezoucímu hmyzu. Objem balení je 500 ml.

koupitna Pěstík.cz

Více informací

Bros - proti mravencům

Tekutý přípravek s mikrokapslemi k okamžitému použití na likvidaci mravenců v domácnosti, na terasách, příjezdových cestách atd. Díky inovativní formě přípravku - ve formě mikrokapslí - se účinná látka uvolňuje postupně. Produkt se aktivuje po 3-4 hodinách po aplikaci a je účinný nejméně 14 dnů. Když se hmyz dostane do přímého kontaktu s přípravkem, mikrokapsle se přilepí na jeho tělo a tím se přepraví do hnízda nebo na jiné druhy hmyzu, který nepřišel do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování (tzv. domino efekt) umožňuje eliminovat celou populaci hmyzu.

Návod k použití: před použitím zatřepat.

Ze vzdálenosti 20-30 cm navlhčete povrch rovnoměrným nastříkáním (dávka cca 50 ml/m²). Používejte především na místech, kde hmyz hnízdí a konzumuje potravu, a také na praskliny a trhliny (např. v blízkosti potrubí nebo soklů). Na porézní povrchy stříkejte, dokud povrch není důkladně navlhčený (dávka cca 75 ml/m²).

Upozornění: Pokud ošetřený povrch umyjete, zkracujete tím dobu účinnosti přípravku.

První pomoc: po aplikování přípravku si umyjte ruce. Ošetřené prostory můžete okamžitě využívat. Při zasažení pokožky omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. V případě podezřelých příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Požití vyhledejte lékařskou pomoc, nádobu nebo štítek přípravku ukažte lékaři.

Při nadýchání vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. V situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Skladujte na suchém a chladném místě odděleně od potravin a krmiv pro zvířata.


bazar

bazar

Velkoobchod

sleva 5/10%

sleva 10/15%

sleva 15/20%

sleva 20/25%

sleva 25/30%


Registrujte se a poté požádejte o aktivaci vašeho účtu na

partneri@pestik.cz

youtube pěstování.infacebooktwitter účetgoogle plus pěstování

cron module by samdha.net

© Pěstovaní.in 2013, email.: moderni (zavinac) pestovani.in, RSS: RSS kanál Growshop potřeby